-A +A

Remedial teaching - Voor wie is het?

Remedial teaching voor leerlingen van de Basisschool (Primair onderwijs)

Bij sommige kinderen gaat het leren minder gemakkelijk dan iedereen verwacht. Aan hun inzet ligt dat niet. Toch lukt het maar niet lezen, spellen of rekenen onder de knie te krijgen.  Er is wat aan de hand en remedial teaching (RT) kan helpen.

Soms is er een vermoeden van dyslexie, maar de hardnekkigheid moet nog vastgesteld worden, dan werken we  volgens een handelingsplan dat voldoet aan de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland.

Ook leerlingen bij wie dyslexie of dyscalculie is vastgesteld kunnen terecht bij het bureau voor remedial teaching als zij wel wat extra hulp kunnen gebruiken.
 

Remedial teaching kan nodig zijn, soms is bijles voldoende.

 

Remedial teaching voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs 

Soms heeft een leerling een achterstand opgelopen in een of meerdere vakken. Dat komt meestal niet omdat een kind zijn of haar best niet doet. Of niet intelligent genoeg is.Het kan komen door de manier waarop een leerling leert. Of misschien zijn er omstandigheden thuis of op school waardoor het niet lukt. Er kan ook ziekte in het spel zijn.

Soms is dyslexie vastgesteld, maar er is nog niet eerder begeleiding geweest, soms is er een vermoeden van dyslexie, maar de hardnekkigheid moet nog vastgesteld worden. Leerlingen bij wie dyslexie of dyscalculie is vastgesteld kunnen, zeker in de eerste jaren, wel wat extra hulp gebruiken.

Zij zijn allemaal bij het Bureau voor remedial teaching in goede handen.