-A +A

Trudy Bennis Remedial teaching

Wat is remedial teaching, wat is bijles?

Bij remedial teaching (rt) gaat het om het toepassen van gespecialiseerde behandeltechnieken. Deze technieken gaan uit van en zijn gericht op de specifieke problemen van het kind, met andere woorden: "Waar heb jij last van? En hoe lossen we dat op?"
 

Bij bijles gaat het vaak om in een langzamer tempo opnieuw uitleggen van de stof.

 

Er is altijd individuele begeleiding.

Zo begint het:

Vaak is er een verwijzing door een pedagogisch bureau of een school, ook wordt mijn naam genoemd  door de ouders van een leerling die al in de praktijk komt of door de leerling zelf.
Dan is er een intakegesprek met de leerling en zijn of haar ouders om kennis te maken, maar ook om te bespreken wat er aan de hand is en natuurlijk om af te spreken wat we gaan doen.

Belangrijk zijn de voorgeschiedenis en eventueel de onderzoeksgegevens. Daarna stellen we samen een lesuur vast en kunnen we beginnen.
De begeleiding vindt 1x per week plaats gedurende 60 of 45 minuten .

We gaan dan aan de slag op basis van een handelingsplan. 
 

Drie dingen zijn belangrijk:

  • dat het beter gaat in de klas
  • dat hiaten opgespoord worden
  • dat de juiste manier van werken gevonden wordt (heel persoonlijk dus)