-A +A

Bureau voor remedial teaching en bijles

Mijn Bureau voor remedial teaching (rt) is een kleinschalige privépraktijk, waar kinderen van de basisschool en uit het voortgezet onderwijs terecht kunnen voor gerichte en directe hulp bij achterstanden en/of leerproblemen als dyslexie en dyscalculie.

Trudy Bennis; Remedial teacher PO/VO

Trudy Bennis Bureau voor Remedial Teaching

Mijn naam is Trudy Bennis, remedial teacher (RT'er) in het basis- en voortgezet onderwijs, ik werk al vele jaren met kinderen van diverse leeftijden.  Als kleuterleidster, met aktes A en B behaald op de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven, werkte ik op scholen in Gouda en Linschoten. Ook  was ik verbonden aan de Nutskleuterschool in Woerden.

Een aantal jaren werkte ik als invalkracht, gaf ik Nederlands aan secretaresses en herintreders, paste ik een dag in de week op een lief klein meisje en in die periode deed ik de opleiding voor remedial teacher in het primair onderwijs (PO) aan het Seminarium voor orthopedagogiek van de Hogeschool van Utrecht. Ik liep stage op basisschool de Kring en bleef daar vervolgens een paar jaar werken. Daarna deed ik de opleiding remedial teacher voor het voorgezet onderwijs ook aan het Seminarium in Utrecht en liep stage op het Minkema College, Minkemalaan, aansluitend werkte ik er 15 jaar als RT'er. Tegenwoordig heten deze studies Master Educational Needs.

Ook was ik 5 jaar remedial teacher op het Kalsbeek College, Schilderspark.
Ik ben lid van de LBRT (landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers)

Hoe gaan de lessen?

Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken en een idee krijgen over hoe de lessen gaan.

https://youtu.be/3Kt3-cJIYX4

 

Ervaring

Inmiddels heb ik veel ervaring in het werken met leerlingen uit beide onderwijsgebieden (po en vo). Ik blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door bestudering van de vakliteratuur, het bezoeken van bijscholingscursussen en congressen, daarnaast vormen gesprekken met collega's een verbreding en verdieping van mijn onderwijsvisie.

 

Woerden en omgeving

 Pedagogische bureaus verwijzen leerlingen naar mijn Bureau, maar ook scholen doen dat onder andere:

  • Het Kalsbeek College (voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo)
  • Het Minkema College (voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo)
  • Andersenschool (basisonderwijs)
  • De Regenboog (basisonderwijs)
  • Jenaplan de Kring (basisonderwijs)
  • Willem van Oranjeschool (basisonderwijs)

 

Een goed contact met leerling, ouders en school acht ik onmisbaar.

Uiteraard heeft de remedial teacher een beroepscode, waarin onder andere staat dat er een vertrouwensrelatie moet zijn, een plicht tot geheimhouding, inzage in alle gegevens en een open en eerlijk contact met ouders en/of verzorgers.