-A +A

Bureau voor remedial teaching en bijles

Mijn Bureau voor remedial teaching (RT) is een kleinschalige privépraktijk, waar kinderen van de basisschool en uit het voortgezet onderwijs terecht kunnen voor gerichte en directe hulp bij leerachterstanden en/of leerproblemen als dyslexie en dyscalculie.

Trudy Bennis; Remedial teacher BO/VO

Mijn naam is Trudy Bennis, remedial teacher (RT'er) in het basis- en voortgezet onderwijs, ik werk al vele jaren met kinderen van diverse leeftijden.  Eerst als kleuterleidster op de Nutskleuterschool, toen als remedial teacher in het basisonderwijs bij de Jenaplanschool De Kring gedurende 1 jaar, daarna als RT'er in het voortgezet onderwijs bij het Minkema College gedurende 15 jaar en bij het Kalsbeek College gedurende 5 jaar. Al die tijd had ik ook mijn Bureau voor Remedial teaching aan huis en dat Bureau is er nu nog. 

Mijn opleidingen tot remedial teacher BO (basisonderwijs) en VO (voortgezet onderwijs) deed ik aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht.  Tegenwoordig heten deze studies Master Educational Needs.

Ik ben lid van de LBRT (landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers), via de LBRT volg ik seminars en lezingen, ook lees ik diverse vakbladen en door mijn intervisiegroep blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerproblemen en hoe die te behandelen.

In al die jaren heb ik een schat aan ervaring opgedaan, die mij heel goed van pas komt.

Hoe gaan de lessen?

Het is belangrijk dat er een sfeer van vertrouwen is, we beginnen met wat te drinken en een gesprekje over de afgelopen week, dan kijken we naar de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan. Als dat zo is besteden we daar aandacht aan, zo niet dan gaan we weer volgens het gemaakte plan aan de slag. We zitten aan een ronde tafel, waar de stof uitgelegd wordt, daarna gaan we oefenen op de computer of via oefeningen uit het leerboek. Steeds wordt gekeken of er genoeg geoefend is of dat herhaling nodig is. Eventueel worden opdrachten mee naar huis gegeven.

Woerden en omgeving

 Pedagogische bureaus verwijzen leerlingen naar mijn Bureau, maar ook scholen doen dat,  onder andere:

  • Het Kalsbeek College (voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo)
  • Het Minkema College (voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo)
  • Andersenschool (basisonderwijs)
  • De Regenboog (basisonderwijs)
  • Jenaplan de Kring (basisonderwijs)
  • Willem van Oranjeschool (basisonderwijs)

Een goed contact met leerling, ouders en school is onmisbaar.

Uiteraard heeft de remedial teacher een beroepscode, waarin onder andere staat dat er een vertrouwensrelatie moet zijn, een plicht tot geheimhouding, inzage in alle gegevens en een open en eerlijk contact met ouders en/of verzorgers.