-A +A

Trudy Bennis Remedial teaching

Wat is remedial teaching, wat is bijles?

Bij remedial teaching (RT) gaat het om het toepassen van gespecialiseerde behandeltechnieken. Deze technieken gaan uit van en zijn gericht op de specifieke problemen van het kind, met andere woorden: "Waar heb jij last van? En hoe lossen we dat op?"
 

Bij bijles gaat het vaak om in een langzamer tempo opnieuw uitleggen van de stof.

 

Er is altijd individuele begeleiding.

Zo begint het:

Ouders melden zich aan via verwijzing door een pedagogisch bureau of een school, ook wordt mijn naam genoemd door de ouders van een leerling die al in de praktijk komt of kwam, soms door de leerling zelf en natuurlijk via deze site.
Dan hebben we een kennismakingsgesprek, dat is er ook om te bespreken wat er aan de hand is en natuurlijk om af te spreken wat we gaan doen.

Belangrijk zijn de voorgeschiedenis en de onderzoeksgegevens ( als die er zijn) . We spreken samen een lesuur af en dan kunnen we beginnen.
De lessen zijn eenmaal per week en duren 45 of 60 minuten,

We gaan dan aan de slag op basis van een handelingsplan. 
 

Drie dingen zijn belangrijk:

  • dat het beter gaat in de klas
  • dat hiaten opgespoord worden
  • dat de juiste manier van werken gevonden wordt (heel persoonlijk dus)