Trudy Bennis - Bureau voor Remedial Teaching Woerden
Trudy Bennis - Haagbeukenpad 12 - 3442 JN Woerden - Tel.: 0348-415684

Mijn Bureau voor remedial teaching (rt) is een kleinschalige privépraktijk, waar kinderen van de basisschool en uit het voortgezet onderwijs terecht kunnen voor gerichte en directe hulp bij achterstanden en/of leerproblemen als dyslexie en dyscalculie.

Ik heb een onderwijsbevoegdheid en heb vele jaren in het onderwijs gewerkt. Ik volgde een 2e fase-opleiding aan het Seminarium voor orthopedagogiek van de  Hogeschool van Utrecht en studeerde af als remedial teacher (rt'er) in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Inmiddels heb ik een ruime ervaring in het werken met leerlingen uit beide onderwijstypen en ik blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door bestudering van de vakliteratuur, het bezoeken van bijscholingscursussen en congressen, daarnaast vormen gesprekken met collega's een verbreding van mijn onderwijsvisie. U kunt bij mij terecht voor bijlessen en remedial teaching (rt).

Leerlingen worden naar mij toegestuurd door pedagogische bureaus, maar ook door verschillende scholen zoals

  • Het Kalsbeek College (voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo)
  • Het Minkema College (voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo)
  • Andersenschool (basisonderwijs)
  • De Regenboog (basisonderwijs)
  • Jenaplan de Kring (basisonderwijs)
  • Willem van Oranjeschool (basisonderwijs)

Ook vinden ouders mij via deze website. Samenwerken met ouders en school is erg belangrijk

Uiteraard heeft de remedial teacher (rt'er) een beroepscode, waarin onder andere staat dat er een vertrouwensrelatie moet zijn, een plicht tot geheimhouding, inzage in alle gegevens en een open en eerlijk contact met ouders en/of verzorgers.