Trudy Bennis - Bureau voor Remedial Teaching Woerden
Trudy Bennis - Haagbeukenpad 12 - 3442 JN Woerden - Tel.: 0348-415684

Mijn Bureau voor remedial teaching (rt) is een kleinschalige privépraktijk, waar kinderen van de basisschool en uit het voortgezet onderwijs terecht kunnen voor gerichte en directe hulp bij achterstanden en/of leerproblemen als dyslexie en dyscalculie.

Mijn naam is Trudy Bennis, remedial teacher (RT'er) in het basis- en voortgezet onderwijs, ik werk al vele jaren met kinderen van diverse leeftijden.  Als kleuterleidster, met aktes A en B behaald op de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven, werkte ik op scholen in Gouda en Linschoten. Ook  was ik verbonden aan de Nutskleuterschool in Woerden. Een aantal jaren werkte ik als invalkracht en in die periode deed ik de opleiding voor remedial teacher in het primair onderwijs (PO) aan het Seminarium voor orthopedagogiek van de Hogeschool van Utrecht. Ik liep stage op basisschool de Kring en bleef daar vervolgens een paar jaar werken. Daarna deed ik de opleiding remedial teacher voor het voorgezet onderwijs ook aan het Seminarium in Utrecht en liep stage op het Minkema College, Minkemalaan, aansluitend werkte ik er 15 jaar als RT'er. Ook was ik 5 jaar remedial teacher op het Kalsbeek College, Schilderspark.

Ervaring

Inmiddels heb ik veel ervaring in het werken met leerlingen uit beide onderwijsgebieden (po en vo). Ik blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door bestudering van de vakliteratuur, het bezoeken van bijscholingscursussen en congressen, daarnaast vormen gesprekken met collega's een verbreding en verdieping van mijn onderwijsvisie.

 

Woerden en omgeving

Leerlingen komen bij mij via pedagogische bureaus, maar ook via scholen zoals

  • Het Kalsbeek College (voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo)
  • Het Minkema College (voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo)
  • Andersenschool (basisonderwijs)
  • De Regenboog (basisonderwijs)
  • Jenaplan de Kring (basisonderwijs)
  • Willem van Oranjeschool (basisonderwijs)

Ook vinden ouders mij via deze website.

Samenwerken met ouders en school vind ik erg belangrijk. Uiteraard heeft de remedial teacher (rt'er) een beroepscode, waarin onder andere staat dat er een vertrouwensrelatie moet zijn, een plicht tot geheimhouding, inzage in alle gegevens en een open en eerlijk contact met ouders en/of verzorgers.